Regeling vervallen per 01-07-2021

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent instelling markten Instellingsbesluit Markten Leiden 2016

Geldend van 17-08-2018 t/m 30-06-2021

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden houdende regels omtrent instelling markten Instellingsbesluit Markten Leiden 2016

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente LEIDEN;

gelet op artikel 160 eerste lid aanhef onder h van de Gemeentewet en gelet op artikel 1 van de Marktverordening Leiden 2015;

B E S L U I T :

 • 1.

  Tot het instellen van de volgende reguliere warenmarkten:

  • a.

   dinsdag bij winkelcentrum de Luifelbaan/Bevrijdingsplein in Leiden Zuidwest van 08.00 - 13.00 uur;

  • b.

   woensdag in het centrum, Nieuwe Rijn, Vismarkt, Visbrug, Botermarkt, Aalmarkt en de Koornbeursbrug van 08.00 – 17.00 uur. Een deel van deze markt is exclusief bestemd voor de biologische markt. De daarvoor bestemde standplaatsen zijn op de bij het inrichtingsplan behorende inrichtingskaart gemarkeerd;

  • c.

   donderdag bij winkelcentrum “de Stevensbloem” in de Stevenshof van 08.00 – 16.00 uur;

  • d.

   vrijdag bij winkelcentrum “de Kopermolen” in de Merenwijk van 08.00 – 17.00 uur;

  • e.

   zaterdag in het centrum, Nieuwe Rijn, Vismarkt, Visbrug, Botermarkt, Gangetje, Karnemelksbrug, Aalmarkt, Koornbeursbrug en Koornbrugsteeg, de Nieuwstraat van 08.00 – 17.00 uur.

 • 2.

  Op Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag en op eerste en tweede Kerstdag wordt geen markt gehouden. Op verzoek van de Commissie Ambulante Handel kan worden bezien of de warenmarkt op een andere dag zal worden gehouden. Indien 3 oktober valt op een woensdag of op een zaterdag wordt er geen markt gehouden.

 • 3.

  Het college kan in afwijking van het eerste artikel, om dringende redenen bepalen dat een markt tijdelijk zal plaatsvinden:

  • a.

   op een andere dag;

  • b.

   op een andere tijd;

  • c.

   op een andere plaats.

 • 4.

  Het college kan, indien dit in het algemeen belang is of ter uitvoering van werken nodig wordt geoordeeld dan wel in geval van extreme weersomstandigheden, een markt geheel of gedeeltelijk afgelasten dan wel gelasten dat een markt geheel of gedeeltelijk anders wordt ingericht.

 • 5.

  Indien weersomstandigheden of andere dringende redenen daartoe aanleiding geven, kan door de marktmeester toestemming worden gegeven om van de verplichting voor standplaatshouders tot het einde van de markt aanwezig te blijven, af te wijken.

Ondertekening