Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Geldend van 08-11-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Brunssum
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum houdende regels omtrent register gemeenschappelijke regelingen Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Citeertitel Register gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-11-2018 artikel 17

23-10-2018

gmb-2018-237125

Onbekend.
02-08-2018 08-11-2018 nieuwe regeling

24-07-2018

gmb-2018-165829

837358