Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties gemeente Kampen

Geldend van 01-08-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Kampen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties gemeente Kampen
Citeertitel Algemene huurvoorwaarden binnensportaccommodaties gemeente Kampen
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Per 1 september 2018 vervallen de ‘Algemene gebruikersreglementen en huisregels binnensportaccommodaties gemeente Kampen’, vastgesteld op 26 augustus 2014. De algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op vanaf 1 september 2018 aangegane huurovereenkomsten inzake sportaccommodaties, waarbij deze algemene bepalingen uitdrukkelijk vantoepassing zijn verklaard.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018 nieuwe regeling

26-06-2018

gmb-2018-158812

18ADV00285