Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur

Geldend van 24-07-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Amsterdam
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur
Citeertitel Uitwerkingsbesluit Kunst en Cultuur, stadsdeel Noord
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vastgesteld door het dagelijks bestuur van Stadsdeel Noord.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-07-2018 nieuwe regeling

12-06-2018

gmb-2018-157342

Onbekend.