Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010

Geldend van 01-08-2023 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Utrecht
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
Citeertitel Verzameluitvoeringsbesluit krachtens Afvalstoffenverordening Utrecht 2010
Vastgesteld door gemandateerde functionaris
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2023 Aanpassing artikel XI en XII

07-07-2023

gmb-2023-324367

Onbekend.
15-07-2022 01-08-2023 Aanpassing artikelen X t/m XIV

14-06-2022

gmb-2022-301581

Onbekend.
01-02-2021 15-07-2022 Wijziging artikel V Uitvoeringsbesluit

01-12-2020

gmb-2021-33695

Onbekend.
01-03-2019 01-02-2021 wijziging art. VIII

18-02-2019

gmb-2019-41372

Onbekend.
30-07-2018 01-03-2019 gewijzigde regeling

10-07-2018

gmb-2018-164434

Onbekend.
01-04-2013 01-04-2013 30-07-2018 nieuwe regeling

07-03-2013

gmb-2018-154486

Onbekend.