Gemeente Heusden - Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022

Geldend van 12-07-2018 t/m heden

Intitulé

Gemeente Heusden - Beleidsplan openbare verlichting 2018 - 2022

De gemeenteraad van Heusden heeft op 3 juli 2018 het Beleidsplan openbare verlichting 2018 – 2022 ‘Slim verlichten’ vastgesteld.

Het beleidsplan beschrijft het beleid voor de openbare verlichting in de gemeente voor de periode 2018 – 2022. Met het beleidsplan wordt ingezet op een bewuster, spaarzamer en efficiënter gebruik van de openbare verlichting.

Het draagt bij aan een veilig en comfortabel gebruik van de openbare ruimte tijdens duisternis met een minimale belasting van het (leef)milieu van mens en dier.

Procedures

Het beleid treedt in werking één dag na bekendmaking in het Gemeenteblad. Het beleidsplan Openbare Verlichting 2005 – 2015 wordt gelijktijdig ingetrokken.

Het plan ligt met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het algemene telefoonnummer (073)513 17 89.