Bouwverordening Haaksbergen (1.5d)

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Haaksbergen
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Bouwverordening Haaksbergen (1.5d)
Citeertitel Bouwverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp Volkshuisvesting en woningbouw
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Gemeentewet
  2. wet Algemene bestuursrecht
  3. artikel 8 van de Woningwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2018 nieuwe regeling

04-07-2018

gmb-2018-145242

1.5d