Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem

Geldend van 05-07-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Alphen aan den Rijn
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Citeertitel Bedrijfsvoeringsorganisatie Rijn en Braassem
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 14a van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. artikel 10 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018 Wijziging regeling (artikel 13)

05-06-2018

stcrt-2018-38299

Onbekend.