Nadere regels gebruik walstroom

Geldend van 01-01-2011 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Nieuwegein
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels gebruik walstroom
Citeertitel Regels walstroom Nieuwegein 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 5:25

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011 nieuwe regeling

16-11-2010

De Molenkruier,02-12-2010

Onbekend.