Beleidskader ontheffing verboden handelingen Provincie Limburg

Geldend van 05-07-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiƫle naam regeling Beleidskader ontheffing verboden handelingen Provincie Limburg
Citeertitel Beleidskader ontheffing verboden handelingen Provincie Limburg
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 15 van de Gemeentewet
  2. artikel 43 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-07-2018 Nieuwe regeling

05-06-2018

prb-2018-4939

PB no. 045-2018