Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Bronckhorst
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst
Citeertitel Erfgoedverordening 2018 gemeente Bronckhorst
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Verordening
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.16 van de Erfgoedwet
  2. artikel 9.1 van de Erfgoedwet
  3. artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  4. artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  5. artikel 108 van de Gemeentewet
  6. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2024 artikel 7, 16, 17, 18, 19

21-12-2022

gmb-2023-533630

Z130812
29-06-2018 01-01-2024 Nieuwe regeling

24-05-2018

gmb-2018-138279

Z102590/Raad-00348