Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde 2018

Geldend van 27-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Westerwolde
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde 2018
Citeertitel Algemene subsidieverordening gemeente Westerwolde 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, algemeen
Eigen onderwerp Subsidie verordening
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. artikel 149 van de Gemeentewet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordeningen Algemene subsidieverordening gemeente Vlagtwedde 2012 en de Algemene subsidieverordening gemeente Bellingwedde 2009 worden ingetrokken tegelijktijdig met de inwerkingtreding van de algemene subsidieverordening Westerwolde (d.d. 27 juni 2018)

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-06-2018 Nieuwe regeling

13-06-2018

gmb-2018-133220

Onbekend.