Wijzigingsbesluit MKB regeling

Geldend van 19-06-2018 t/m heden

Intitulé

Wijzigingsbesluit MKB regeling

Het Dagelijks Bestuur van het SNN

Gelet op UItvoeringsweg EFRO

Gelet op Regeling Europese EZ-subsidies

BESLUIT

ARTIKEL I

De uitvoeringsregeling mkb-Regeling 2017/2018 te wijzigen als volgt:

In Artikel 9 lid 1 wordt de tekst “De regeling moet uiterlijk 31 december 2018 worden gesloten.” Vervangen door “De regeling moet uiterlijk 31 juli 2019 worden gesloten.”

ARTIKEL II

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na publicatie.