Verordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen

Geldend van 11-04-1996 t/m heden

Intitulé

Verordening binnentreden ter uitvoering nood­verordeningen

DE RAAD VAN DE GEMEENTE VOORST;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 februari 1996, nummer 35;

gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgestelde noodverordening in woningen tegen de wil van de bewoner wordt binnengetreden;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen:

enig artikel:

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Ondertekening

Twello, 25 maart 1996
DE RAAD VOORNOEMD.
secretaris, voorzitter,
wg A.C.M. Klein Holkenborg wg mr J.H.J. van Blommestein