Regeling vervallen per 01-01-2019

Aanvulling op Aanwijzing plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

Geldend van 18-06-2018 t/m 31-12-2018

Intitulé

Aanvulling op Aanwijzing plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch,

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 's-Hertogenbosch 1996 alsmede de artikelen 6, 7 en 8, tweede lid, van de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen 's-Hertogenbosch 2018;

Besluit:

Vast te stellen de uitbreiding van de plaatsen waar, het tijdstip en wijze waarop tegen betaling van parkeerbelastingen, als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen ’s-Hertogenbosch 2018, mag worden geparkeerd alsmede de uitbreiding van de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, zoals vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage 1A "Aanwijzing plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem alsmede de tijden betalingsverplichting parkeerbelasting";

Dat dit besluit kan worden aangehaald als "Aanvulling op Aanwijzingsbesluit parkeerplaatsen, tijdstip en wijze van betaling parkeerbelastingen 2018"

Dat dit besluit met ingang van 18 juni 2018 in werking treedt.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders, gehouden op 29 mei 2018

Gezien het voorstel met reg.nr. 7999708

De secretaris,

Mr.drs. I.A.M. Woestenberg,

De burgemeester,

Drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlage 1A: Aanwijzing plaats, tijdstip en wijze van betaald parkeren en de toepassing van de wielklem

  • De uitbreiding van de plaatsen waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen 's-Hertogenbosch 2018 en het besluit van de gemeenteraad van 12 december 2017 inzake het vaststellen van de parkeertarieven 2018 mag worden geparkeerd, evenals de uitbreiding van de plaatsen waar de wielklem wordt toegepast, zijn:

Tijden betalingsverplichting parkeerbelasting

1. Parkeerapparatuurplaatsen

Het gaat hierbij om een parkeerbelasting als bedoeld in artikel 1, sub a, van de Verordening op de heffing en invordering parkeerbelastingen ’s-Hertogenbosch 2018:

TIJD 1

Maandag tot en met zaterdag

09.00 tot 24.00 uur

Hemelvaartsdag en Koningsdag (27 april)

09.00 tot 24.00 uur

Zon- en overige feestdagen (niet Hemelvaartsdag en Koningsdag)

14.00 tot 24.00 uur

Paleiskwartier

Het gebied met de daarin aanwezige straten, begrensd door en inclusief de straten: Onderwijsboulevard, Magistratenlaan, Leeghwaterlaan en Vlijmenseweg

Ondertekening