Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort

Geldend van 02-06-2022 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Zandvoort
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort
Citeertitel Vaststellen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp Aanwijzen data collectieve festiviteiten gemeente Zandvoort
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. amvb Activiteitenbesluit milieubeheer
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Zandvoort/CVDR604001/CVDR604001_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2022 artikel 1

10-05-2022

gmb-2022-248117

BBV 2018133994
14-06-2018 18-04-2018 02-06-2022 Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-125620

BBV 2018133994