Regeling vervallen per 12-05-2023

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent erfgoed Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018

Geldend van 13-06-2018 t/m 11-05-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Maasgouw
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent erfgoed Nadere regels duurzaamheid rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018
Citeertitel Nadere regels duurzaamheid gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en beschermde stads – en dorpsgezichten Maasgouw 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-06-2018 12-05-2023 nieuwe regeling

07-06-2018

gmb-2018-123601

Onbekend.