Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende klachten Regeling Klachtbehandeling Avri

Geldend van 14-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Avri
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Avri houdende klachten Regeling Klachtbehandeling Avri
Citeertitel Regeling klachtbehandeling Avri
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling klachtbehandeling Regio Rivierenland.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2018 nieuwe regeling

09-04-2018

bgr-2018-870

Onbekend.