Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent subsidies. Algemene Subsidieverordening Heerlen 2018

Geldend van 08-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Heerlen
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Gemeente Heerlen - Verordening van de gemeenteraad van Heerlen houdende regels omtrent subsidies. Algemene Subsidieverordening Heerlen 2018
Citeertitel
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Subsidie
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:62 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-06-2018 Nieuwe verordening

30-05-2018

gmb-2018-120541

Onbekend.