Verordening kabels en leidingen gemeente Súdwest-Fryslân

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Súdwest-Fryslân
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening kabels en leidingen gemeente Súdwest-Fryslân
Citeertitel Verordening kabels en leidingen gemeente Súdwest-Fryslân
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp kabels en leidingen
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht
  2. artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet
  3. artikel 229 van de Gemeentewet
  4. artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-2018 nieuwe regeling

17-05-2018

gmb-2018-114566

Onbekend.