Regeling vervallen per 01-01-2024

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Geldend van 26-11-2008 t/m 31-12-2023

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Citeertitel Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening art. 6.7
  2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 6.1.3.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2008 01-01-2024 Nieuwe regeling

13-11-2008

Scherpenzeelse Krant d.d. 13-1-2009

college van 30 september 2008