Regeling vervallen per 01-01-2019

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018

Geldend van 26-09-2018 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-06-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Lochem
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2018
Citeertitel Wijzigingsverordening Reclamebelasting 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-2018 01-06-2018 01-01-2019 Bijlage 1: Gebiedsomschrijving

17-09-2018

gmb-2018-197372

2018-120878
31-05-2018 26-09-2018 Nieuwe regeling

14-05-2018

gmb-2018-110020

Onbekend.