Intrekkingsverordening forensenbelasting gemeente Heerde 2018

Geldend van 25-05-2018 t/m 30-12-2018

Intitulé

Intrekkingsverordening forensenbelasting gemeente Heerde 2018

De raad van de gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van het college d.d. 10 april 2018;

gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Intrekkingsverordening forensenbelasting 2018.

Artikel I

  • 1.

    De ‘Verordening forensenbelasting gemeente Heerde 2018’ van 18 december 2017 wordt ingetrokken.

  • 2.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2018.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 14 mei 2018.

griffier, voorzitter,