Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5396

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclame-doeleinden (ex artikel 2:6 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1

Het is verboden voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden te verspreiden in overdekte winkelcentra.

Artikel 2

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

  • 2.

    Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6, lid 1, APV 2013 - Beperking verspreiden van voorwerpen voor handelsreclamedoeleinden wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam