Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code: 5426

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Gebruik van consumentenvuurwerk (ex artikel 2:73 lid 1 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Artikel 1

Het is verboden consumentenvuurwerk te gebruiken op:

a. terreinen van ziekenhuizen;

b. terreinen van bejaarden- en verpleegtehuizen;

c. terreinen van kinderdagverblijven;

d. terreinen van kinderboerderijen;

e. terreinen van tankstations.

Artikel 2 Slotbepalingen

1. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

2. Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73, lid 1 APV 2018 - Gebruik van consumentenvuurwerk tijdens de Jaarwisseling wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld op 8 mei 2018

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam