Aanwijzingsbesluit Overlast van fiets of bromfiets (ex artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Overlast van fiets of bromfiets (ex artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5429

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Overlast van fiets of bromfiets (ex artikel 5:13 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1

Het verbod om fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan geldt op de volgende plaatsen:

 • 1.

  alle in- en/of uitgangen van (overdekte) winkelcentra;

 • 2.

  alle in- en/of uitgangen van trein- en metrostations.

 

Artikel 2

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:12 APV 2018 - Overlast van fiets of bromfiets wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

drs. A. de Baat mr. P. Oskam

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam