Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5401

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg (ex artikel 2:10 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1

Mits daarvan een week van tevoren melding wordt gedaan en wordt voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in lid 2, is geen vergunning als bedoeld in artikel 2:10, lid 1, APV 2018 vereist voor de volgende categorieën voorwerpen:

 • a.

  bouwketen;

 • b.

  bouwsteigers;

 • c.

  containers;

 • d.

  eco-toiletten;

 • e.

  opslag van bouwmaterialen/bouwmaterieel.

 

Artikel 2

De plaatsing van voorwerpen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 1.

  instructies en aanwijzingen van toezichthouders, politie en hulpdiensten worden direct opgevolgd;

 • 2.

  vluchtwegen mogen niet geblokkeerd worden;

 • 3.

  blindengeleide stroken mogen niet belemmerd worden;

 • 4.

  geen plaatsing op of boven brandkranen;

 • 5.

  geen plaatsing op gehandicaptenparkeerplaats;

 • 6.

  een doorgang voor hulpdiensten van minimaal 3,5 meter dient vrijgelaten te worden;

 • 7.

  bij plaatsing op trottoirs dient een strook van 1,20 meter vrijgelaten te worden voor voetgangers;

 • 8.

  bij plaatsing van voorwerpen boven de weg, niet zijnde gevelreclame, bedraagt de doorrijhoogte minimaal 4,20 meter gemeten vanaf de kruin van de weg;

 • 9.

  bij plaatsing van steigers boven de weg op het trottoir ten behoeve van bouw-, sloop- of onderhoudswerkzaamheden worden voldoende maatregelen getroffen ter voorkoming van verspreiding van vuil en ten behoeve van de opvang van vallend materiaal/materieel;

 • 10.

  stoffen zoals zand, aarde en grint mogen alleen in zakken worden geplaatst (dus niet los storten) en als wordt voldaan aan letter k;

 • 11

  bij een open puinbak of zak moet deze tussen zonsop- en zonsondergang, doch in ieder geval tussen 22.00 en 06.00 uur, afgedekt zijn ter voorkoming van verspreiding van vuil;

 • 12

  de in gebruik genomen oppervlakte bedraagt niet meer dan 20 m² en wordt niet langer dan tien werkdagen in beslag genomen;

 • 13

  er worden preventieve maatregelen genomen tegen schade (aan wegdek);

 • 14

  bij plaatsing van één of meer voorwerpen op een parkeerplaats mag niet meer dan één parkeerplaats in beslag genomen worden;

 • 15

  na verwijdering van een voorwerp moet de omgeving schoon achter gelaten worden.

Artikel 3 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:10, lid 4, APV 2013 - Voorwerpen of stoffen op, in, aan of boven de weg wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam