Aanwijzingsbesluit Plakken en Kladden (ex artikel 2:42 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Plakken en Kladden (ex artikel 2:42 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code 5413

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

b e s l u i t :

vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Plakken en Kladden (ex artikel ex artikel 2:42 lid 4 Algemene plaatselijke verordening Capelle aan den IJssel 2018).

Artikel 1 Graffiti

Voor het aanbrengen van graffiti op de daarvoor bedoelde borden worden de volgende locaties aangewezen:

 • 1.

  bij de Capelsebrug;

 • 2.

  langs de Burgemeester van Beresteijnlaan, Aquarel, wijk Schollevaar;

 • 3.

  op de kruising van de Couwenhoekseweg/Keerkring, wijk Middelwatering;

 • 4.

  onder de metrobaan bij het Amnestyplein.

 

Artikel 2 Slotbepalingen

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:42, lid 2 en lid 4 APV 2013 - Plakken en kladden wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouder,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam