Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Geldend van 01-06-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Code: 5430

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel;

b e s l u i t :

Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Ventverbod (ex artikel 5:16 lid 2 Algemene Plaatselijke Verordening Capelle aan den IJssel 2018)

Artikel 1

Geen vergunning is vereist voor het venten met:

 • a.

  consumptie-ijs;

 • b.

  groenten;

 • c.

  fruit;

 • d.

  aardappelen.

 

Artikel 2

Het venten vindt uitsluitend plaats op de weg en onder volgende voorwaarden:

 • a.

  de venter mag slechts persoonlijk venten en dient in het bezit te zijn van een bewijs waaruit blijkt dat voldaan is aan de meldingsplicht;

 • b.

  het bewijs van melding dient op verzoek van de politie en/of toezichthoudende ambtenaren te worden getoond;

 • c.

  de venter draagt zelf zorg voor orde en veiligheid;

 • d.

  alle door de toezichthoudende ambtenaren, politie en brandweer gegeven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd;

 • e.

  de venter dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs;

 • f.

  er mag niet worden gevent binnen een afstand van 50 meter van:

 • i.

  een standplaats of winkel waar gelijksoortige goederen plegen te worden verkocht;

 • ii.

  de markt;

 • g.

  bij het doen van aankondigingen mag geen gebruik worden gemaakt van enig hulpmiddel ter versterking van de menselijke stem. 

  Artikel 3

  De venter doet minimaal twee weken van tevoren melding van het venten.

   

  Artikel 4

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Het Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:15 APV 2013 – Ventverbod wordt ingetrokken.

  

Capelle aan den IJssel, 8 mei 2018.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

   

drs. A. de Baat mr. P. Oskam