Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland, gewijzigd vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland houdende regels omtrent subsidie voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018)

Geldend van 08-04-2021 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Gelderland
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland, gewijzigd vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Gelderland houdende regels omtrent subsidie voor het plattelandsontwikkelingsprogramma (Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018)
Citeertitel Verordening POP 3 subsidies provincie Gelderland, mei 2018
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Vitaal platteland
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2021 paragraaf 5, artikel 1.1, 1.3, 1.4, 1.7a, 1.9, 1.9a, 1.11, 1.11a, 1.12, 1.12a, 1.12b, 1.13, 1.17, 1.23, 1.27, 2.4.2.3, 2.5.1, toelichting

30-04-2021

prb-2021-2617

Onbekend.
23-05-2018 08-04-2021 nieuwe regeling

22-05-2018

prb-2018-3726

2018-005637