Mandaatbesluit gemeente Moerdijk

Geldend van 17-05-2018 t/m heden

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Moerdijk

Het college van de gemeente Moerdijk en de Burgemeester van Moerdijk, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, in zijn vergadering van 8 mei 2018:

gelet op artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht

BESLUIT

Het volgende mandaat te verlenen:

De vennootschap onder firma Combinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik om de benodigde sloopvergunníng aan te vragen voor De Vrijbuiter (Zuidhaven 65a te Zevenbergen) in het kader van het project Heropenen Roode Vaart en herinrichting markt in Zevenbergen.

Zevenbergen, 8 mei 2018

Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk,

De gemeentesecretaris, P.A.M. van Bavel

Loco burgemeester

Ondertekening