Regeling vervallen per 01-01-2019

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer

Geldend van 01-03-2018 t/m 31-12-2018 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Intitulé

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer

Tekstplaatsing

Deze regeling is op 28 februari 2018 gepubliceerd in het Gemeenteblad 2018 42603.

Artikel 1. Algemene bepalingen

 • 1. De begrippen in dit Financieel besluit worden gebruikt in dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Aalsmeer en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

 • 2. De regels voor de bijdrage in de kosten zijn mede gebaseerd op het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Artikel 2. Financiële tegemoetkomingen

 • 1. De bedragen van de financiële tegemoetkomingen bedragen per 1 januari 2018:

Voorziening

Financiële tegemoetkoming

Sportvoorziening

€ 3.713,33 per 3 jaar

Vergoedingen

Verhuiskostenvergoeding

€ 3.037,71 per jaar

Vervoerskostenvergoeding bruikleenauto

€ 265,75 per jaar

Vervoerskostenvergoeding taxi

€ 3.986,23 per jaar

Vervoerskostenvergoeding rolstoeltaxi

€ 4.870,36 per jaar

Gebruik eigen auto

€ 981,23 per jaar

Gebruik bruikleenauto (leaseconstructie)

€ 265,75 per jaar

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari, geïndexeerd met de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3. Hoogte Pgb tarief Hulp bij het huishouden

 • 1. De Pgb’s voor hulp bij het huishouden worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande tarieven zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor hulp bij het huishouden bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Hulp bij het huishouden

€ 22,47

€ 19,83

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van de eerste vier-wekelijkse periode van het jaar, geïndexeerd met de jaarmutatie van de prijsindex van CAO-lonen voor alle sectoren per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 4. Hoogte tarieven Pgb individuele begeleiding

 • 1. De Pgb’s voor individuele begeleiding worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande tarieven zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor individuele begeleiding bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Individuele begeleiding Licht

Individuele begeleiding Midden

Individuele begeleiding Zwaar

Professional

€ 35,79

€ 56,95

€ 61,71

Particulier

€ 31,58

€ 50,25

€ 54,45

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 5. Hoogte tarieven Pgb dagstructurering (dagopvang)

 • 1. De Pgb’s voor dagstructurering worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De tarieven Pgb voor dagstructurering per 4 uur (dagdeel) bedragen vanaf 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde tarief per 4 uur (dagdeel) zorg in natura):

Pgb-tarief

Dagstructurering Licht

Dagstructurering Midden

Dagstructurering Zwaar

Professional

€ 28,24

€37,88

€ 44,50

Particulier

€ 24,92

€ 33,42

€ 39,26

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 6. Hoogte tarieven Pgb vervoer dagstructurering.

 • 1. De Pgb’s voor vervoer worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De vervoerstarieven Pgb zijn het gemiddelde uurtarief zorg in natura per dag en bedragen per 1 januari 2018:

Met rolstoel

Zonder rolstoel

Pgb-tarief

€ 17,05

€ 7,23

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 7. Hoogte uurtarieven Pgb Respijtzorg

 • 1. De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor respijtzorg bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Met opname

Thuis

Professional

€ 3,57

€ 12,24

Particulier*

€ 10,93

€ 10,93

*Per 01-01-2018 geldt hier het Wettelijk Minimumloon als uurtarief

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 8. Hoogte tarieven Pgb persoonlijke verzorging

 • 1. De Pgb’s voor respijtzorg worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. Het uurtarief voor het Pgb voor persoonlijke verzorging bedraagt per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Pgb-tarief

Persoonlijke verzorging Licht

Persoonlijke verzorging Midden

Persoonlijke verzorging Zwaar

Professional

€ 22,95

€ 35,70

€ 35,70

Particulier

€ 20,25

€ 31,50

€ 31,50

 • 3. Alle tarieven voor individuele begeleiding van vóór en na 1 januari 2018 worden met ingang van 1 januari 2019 geïndexeerd. Voor deze indexering wordt de jaarmutatie van de consumentenprijsindex per september van het voorgaande jaar, zoals bekend gemaakt wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek, gehanteerd.

Artikel 9. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor vroegdoven

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding vroegdoven worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor vroegdoven bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 68,31

€ 60,28

Verlengde toeleiding

€ 72,73

€ 64,18

Consultatie

€ 72,73

€ 64,18

Dovenmaatschappelijk werk

€ 74,98

€ 66,16

Gespecialiseerde begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 74,98

€ 66,16

Revaliderende begeleiding zintuigelijk gehandicapten

€ 65,72

€ 57,99

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 35,31 per dagdeel

€ 31,16 per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 10. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor doofblinden

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding doofblinden worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor doofblinden bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Toeleiding

€ 73,25

€ 64,64

Verlengde toeleiding

€ 74,73

€ 65,94

Consultatie doofblindheid

€ 74,73

€ 65,94

Dovenmaatschappelijk werk

€ 76,98

€ 67,93

Gespecialiseerde begeleiding doofblinden

€ 76,98

€ 67,93

Begeleidersvoorziening doofblinden

€ 36,34

€ 32,06

Dagactiviteit zintuiglijke gehandicapten

€ 40,25 per dagdeel

€ 35,51 per dagdeel

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 11. Hoogte tarieven Pgb ondersteuning/begeleiding voor visueel gehandicapten

 • 1. De Pgb’s voor ondersteuning/begeleiding visueel gehandicapten worden bepaald op basis van maatwerk. Onderstaande bedragen zijn richtlijnen.

 • 2. De uurtarieven Pgb voor visueel gehandicapten bedragen per 1 januari 2018 (het betreft voor professionals 85% en bij particulieren 75% van het gemiddelde uurtarief zorg in natura):

Voorziening

Professional

Particulier

Gespecialiseerde ondersteuning/begeleiding visueel

€ 82,34

€ 72,65

 • 3. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de landelijk afgesproken tarieven.

Artikel 12. Tarieven regiovervoer

 • 1. De tarieven voor het regiovervoer bedragen per 1 januari 2018:

Wmo-reiziger

Medereiziger

Medisch begeleider en kinderen tot 4 jaar

Opstaptarief

€ 0,59

€ 0,89

gratis

Tarief per km binnen vervoergebied

€ 0,09372

€ 0,142

gratis

*Indien u buiten het vervoersgebied reist betaalt u een commercieel tarief van € 1,47 per km.

*De uiteindelijke eigen bijdrage wordt afgerond op 2 decimalen achter de komma.

 • 2. Bovenstaande tarieven worden jaarlijks, met ingang van 1 januari 2019, vastgesteld conform de tarieven van de vervoersregio Amsterdam in de concessiegebieden Amsterdam, Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek en Waterland.

Artikel 13. Berekening eigen bijdrage

 • 1. De bedragen voor maatwerkvoorzieningen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage, zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

 • 2. In afwijking van het eerste lid is een bijdrage in de kosten lager dan de kostprijs verschuldigd bij een voorziening in natura of Pgb ten behoeve van begeleiding, te weten een bijdrage van 14,20 euro per uur of 14,20 euro per dagdeel.

 • 3. Bij vervoersvoorzieningen en losse woonvoorzieningen die door het college worden gekocht en in bruikleen worden toegekend wordt het bedrag in het eerste lid gedurende 7 jaar (91 periodes van 4 weken) op basis van de kostprijs in rekening gebracht.

 • 4. Bij eenvoudige losse woonvoorzieningen die door het college worden gekocht en in eigendom aan de cliënt worden toegekend, wordt het bedrag in het eerste lid gedurende 3 jaar (39 perioden van vier weken) op basis van de kostprijs in rekening gebracht.

 • 5. Bij trapliften die door het college worden gekocht en in bruikleen worden toegekend, wordt het bedrag in het eerste lid gedurende 10 jaar (130 periodes van 4 weken) op basis van de kostprijs van de voorziening in rekening gebracht.

 • 6. Voorzieningen die door het college in de vorm van een Pgb worden toegekend blijven eigendom van het college en worden in bruikleen toegekend. Afhankelijke van de levensduur wordt gedurende 3 jaar (39 periodes van 4 weken) of gedurende 7 jaar (91 periodes van 4 weken) of gedurende 10 jaar (130 periodes van 4 weken), een eigen bijdrage op basis van de maximale hoogte van het Pgb (inclusief instandhoudingskosten) in rekening gebracht.

Artikel 14. Wijzigingen

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van dit financieel besluit geldende bedragen wijzigen conform de ontwikkelingen van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Dit financieel besluit treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2018 en kan worden aangehaald als Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer.

 • 2. Met ingang van deze datum wordt het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Aalsmeer, zoals vastgesteld in de vergadering van 28 maart 2017, ingetrokken.