Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent privacy Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018

Geldend van 01-05-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Overbetuwe
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe houdende regels omtrent privacy Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018
Citeertitel Privacybeleid- en reglement gemeente Overbetuwe 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. wet Wet bescherming persoonsgegevens
  2. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2018 nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-91373

18bes00038