Beleidsregels evenementen in Roosendaal - levendigheid en leefbaarheid in balans

Geldend van 27-12-2018 t/m heden

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Roosendaal
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beleidsregels evenementen in Roosendaal - levendigheid en leefbaarheid in balans
Citeertitel
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Roosendaal/CVDR396875/CVDR396875_3.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze Beleidsregels vervangen de Beleidsnota meerjarige evenementenvergunningen, vastgesteld op 24 september 2013.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-12-2018 29-04-2018 nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-279120

127286
29-04-2018 27-12-2018 Nieuwe regeling

17-04-2018

gmb-2018-88344

127286