Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018

Geldend van 26-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Stroomopwaarts MVS
Organisatietype RegionaalSamenwerkingsorgaan
Officiƫle naam regeling Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Stroomopwaarts houdende regels omtrent bevoegdheden Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018
Citeertitel Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2018
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
  2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Schiedam/356349/356349_1.html
  3. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Maassluis/370126/370126_1.html
  4. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Maassluis/370126/370126_1.html

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Ondermandaatbesluit dagelijks bestuur Stroomopwaarts MVS 2016.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-2018 nieuwe regeling

09-04-2018

bgr-2018-632

Onbekend.