Verordening Plassenschap Loosdrecht

Geldend van 20-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Wijdemeren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening Plassenschap Loosdrecht
Citeertitel Verordening Plassenschap Loosdrecht
Vastgesteld door gedelegeerde functionaris
Onderwerp ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  2. artikel 54, derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen
  3. artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gemeenschappelijke regelgeving Plassenschap Loosdrecht e.o. 2007

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-04-2018 01-04-2018 Nieuwe regeling

21-02-2018

gmb-2018-81999

Onbekend.