Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening

Geldend van 01-01-1999 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
Citeertitel Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordening
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp openbare orde en veiligheid
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 147 en 149a

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1999 Nieuwe regeling

17-12-1998

Scherpenzeelse Krant d.d. 29-12-1998

college van 1 december 1998