Regeling vervallen per 01-01-2020

Werktijdenregeling gemeente Gooise Meren 2016

Geldend van 17-04-2018 t/m 31-12-2019 met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2016

Algemeen

Overheidsorganisatie Gooise Meren
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling Werktijdenregeling gemeente Gooise Meren 2016
Citeertitel Werktijdenregeling 2016
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp Werktijdenregeling
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2018 01-01-2016 01-01-2020 Nieuwe regeling

01-01-2016

gmb-2018-80259

Onbekend.