Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden

Geldend van 17-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Rheden
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden
Citeertitel Nadere regels subsidieverlening innovatie sociaal domein Rheden.
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is gebaseerd op de Algemene subsidieverordening Rheden

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-04-2018 Nieuwe regeling

06-03-2018

gmb-2018-78439

Onbekend.