Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân

Geldend van 25-11-2021 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 06-04-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Fryslân
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân
Citeertitel Regeling POP 3 subsidies provincie Fryslân
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp milieu
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen -

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Frysl%C3%A2n/332960/CVDR332960_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-2021 06-04-2021 artikel 1.11

16-11-2021

prb-2021-11303

Onbekend.
13-04-2021 06-04-2021 25-11-2021 artikel 1.1, 1.3, 1.7a, 1.9, 1.9a, 1.11, 1.11a, 1.12, 1.12b, 1.13, 1.17, 1.23, 1.27, 4.1, 4.3, toelichting

06-04-2021

prb-2021-2752

Onbekend.
14-04-2018 13-04-2021 nieuwe regeling

03-04-2018

prb-2018-2708

1506891