Regeling vervallen per 31-05-2019

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Binnenmaas 2018

Geldend van 14-04-2018 t/m 30-05-2019

Algemeen

Overheidsorganisatie Binnenmaas
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Binnenmaas 2018
Citeertitel Algemene plaatselijke verordening gemeente Binnenmaas 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht, openbare orde en veiligheid, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp APV
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-04-2018 31-05-2019 Nieuwe regeling

12-04-2018

gmb-2018-75039

Z18/34772