Algemene subsidieverordening Someren 2018

Geldend van 11-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Someren
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Algemene subsidieverordening Someren 2018
Citeertitel Algemene subsidieverordening Someren 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 149 van de Gemeentewet
  2. artikel 147 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Stimuleringsbijdrage afkoppelen hemelwater

Subsidieregeling jeugd- en jongerenwerk Someren 2019

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties Someren 2020

Subsidieregeling stimuleren maatschappelijke initiatieven Someren 2020

Subsidieregeling maatregelen gebiedsproces Onweerstaanbaar Someren - Bodem

Subsidieregeling sportverenigingen Someren 2021

Subsidieregeling amateuristische kunstbeoefening Someren 2022

Subsidieregeling peuterplaatsen en VVE gemeente Someren 2022

Subsidieregeling EnergieHuis Slim Wonen Someren 2023 t/m 2026

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-2018 nieuwe regeling

27-03-2018

gmb-2018-73903

Onbekend.