Beheerregeling informatiebeheer gemeente Druten 2018

Geldend van 07-04-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Druten
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Beheerregeling informatiebeheer gemeente Druten 2018
Citeertitel Beheerregeling informatiebeheer gemeente Druten 2018
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Druten/CVDR363141/CVDR363141_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-04-2018 01-01-2018 Nieuwe regeling

16-01-2018

gmb-2018-71324

Onbekend.