Besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houden regels omtrent het benoemen van bestuursleden Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Rijn en IJssel door het bestuur van LTO Noord.

Geldend van 05-04-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Waterschap Rijn en IJssel
Organisatietype Waterschap
Officiële naam regeling Besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel houden regels omtrent het benoemen van bestuursleden Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Rijn en IJssel door het bestuur van LTO Noord.
Citeertitel Regeling benoeming bestuursleden in de categorie Ongebouwd van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord
Vastgesteld door dagelijks bestuur
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0005108/2018-01-01

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-2018 nieuwe regeling

19-03-2018

wsb-2018-2992

Onbekend.