Regeling vervallen per 31-03-2021

Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)

Geldend van 31-03-2018 t/m 30-03-2021

Algemeen

Overheidsorganisatie Limburg
Organisatietype Provincie
Officiële naam regeling Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)
Citeertitel Subsidieverordening Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Provincie Limburg (POP3)
Vastgesteld door gedeputeerde staten
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp PB no. 023-2018
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Provinciewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2018 31-03-2021 Nieuwe regeling

27-03-2018

prb-2018-2354

PB no. 023-2018