Raadsbesluit

Geldend van 31-03-2018 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2018

Algemeen

Overheidsorganisatie Boekel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Raadsbesluit
Citeertitel Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 147 van de Gemeentewet
  2. artikel 150 van de Gemeentewet
  3. artikel 2.1.3, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 2.1.3, tweede lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  5. artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  6. artikel 2.1.3, vierde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  7. artikel 2.10 van de Jeugdwet
  8. artikel 47 van de Participatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 147 en 150 Gemeentewet, artikel 2.1.3 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, artikel 2.10 Jeugdwet en artikel 47 Participatiewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2018 01-01-2018 nieuwe regeling

14-12-2018

gmb-2018-66717

Onbekend.