Regeling vervallen per 01-01-2021

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp 2018

Geldend van 27-03-2018 t/m 31-12-2020

Algemeen

Overheidsorganisatie Scherpenzeel
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Scherpenzeel houdende regels omtrent jeugdhulp Verordening jeugdhulp 2018
Citeertitel Verordening jeugdhulp 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp algemeen
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2.9 van de Jeugdwet

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening jeugdhulp 2017. Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-03-2018 01-01-2021 nieuwe regeling

15-02-2018

gmb-2018-62206

Onbekend.