1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2018, Hilversum

Geldend van 21-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Hilversum
Organisatietype Gemeente
Officiële naam regeling 1e wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van de Marktgelden 2018, Hilversum
Citeertitel 1e wijziging Verordening Marktgelden 2018
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp financiën en economie
Eigen onderwerp
Indeling regeling Overig
Regeling onder de Omgevingswet Nee
Externe bijlagen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies.

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-2018 nieuwe regeling

07-03-2018

gmb-2018-57748

Onbekend.