Aanwijzingsbesluit Camperplaatsen

Geldend van 22-03-2018 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Camperplaatsen

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

Gelet op artikel 4:19 van de Algemene plaatselijke verordening Zevenaar 2018 (APV);

BESLUITEN:

  • 1.

    Het verbod als bedoeld in artikel 4:18, eerste lid, APV geldt niet voor de parkeervoorziening aan de Bommersheufsestraat, gedeelte naast het Musiater zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje.

  • 2.

    Het verbod als bedoeld in artikel 4:19, eerste lid, APV geldt niet voor de Europa-kade te Tolkamer zoals aangegeven op bijgevoegd kaartje.

  • 3.

    Op de onder 1 bedoelde locatie wordt gelegenheid geboden voor het plaatsen van maximaal vijf campers en op de onder 2 bedoelde locatie maximaal vijftien campers die ter plaatse maximaal 2 x 24 uur gebruik mogen maken van de aangewezen plaats ten behoeve van recreatief nachtverblijf. Onder een camper wordt verstaan een gemotoriseerd voertuig met faciliteiten (kook-, was- en slaapgelegenheid) voor recreatief nachtverblijf.

Ondertekening

Zevenaar, 13 maart 2018

Burgemeester en wethouders van Zevenaar,

De secretaris,

De burgemeester,