Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bodembeheer Nota Bodembeheer Helmond 2017-2027

Geldend van 20-03-2018 t/m heden

Algemeen

Overheidsorganisatie Helmond
Organisatietype Gemeente
Officiƫle naam regeling Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Helmond houdende regels omtrent bodembeheer Nota Bodembeheer Helmond 2017-2027
Citeertitel Nota Bodembeheer Helmond 2017-2027
Vastgesteld door gemeenteraad
Onderwerp bestuur en recht
Eigen onderwerp -
Externe bijlagen exb-2018-16790

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 44 van het Besluit bodemkwaliteit
  2. artikel 47 van het Besluit bodemkwaliteit
  3. artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Let op
Dit overzicht bevat alleen gepubliceerde versies. Sluiten

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-2018 nieuwe regeling

27-02-2018

gmb-2018-56867

2018/12